Trải Nghiệm Nghề Gốm

Các bạn học sinh được tự tay làm nên những tác phẩm nổi danh trong nghành gốm sứ. Những tác phẩm qua tay nhào nặn tỉ mỉ của những nghệ nhân nhí Thần Đồng sẽ trở nên "Vô Giá"

Trải Nghiệm Nghề Gốm

hoat-dong-hoc-tap-vui-choi

Trải Nghiệm Nghề Gốm

Trải Nghiệm Nghề Gốm, Trai Nghiem Nghe Gom