Tổng kết năm học 2017-2018

Thành quả học tập của các em sau một thời gian dài nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện.

Tổng kết năm học 2017-2018

hoat-dong-hoc-tap-vui-choi

Tổng kết năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018, tong-ket-nam-hoc-20172018