Lễ Tổng Kết năm học 2019 - 2020

Sau một năm khó khăn. Sự cố gắng và nỗ lực từ Quý thầy cô cùng với các em học sinh đã có những thành tích tuyệt vời. Đánh dấu một năm học đầy khó khăn bằng những thành tích vô cùng xứng đáng cho sự nỗ lực đó.

Lễ Tổng Kết năm học 2019 - 2020

hoat-dong-hoc-tap-vui-choi

Lễ Tổng Kết năm học 2019 - 2020

Lễ Tổng Kết năm học 2019 - 2020, Le Tong Ket nam hoc 2019 - 2020