Virus Corona (nCoV)

Nội dung Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học do Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM chủ trì ngày 06/02/2020.

Virus Corona (nCoV)

tap-huan-phong-chong-dich-benh

Virus Corona (nCoV)

Virus Corona (nCoV), virus-corona-ncov