Hằng năm, trường Thần Đồng tổ chức chương trình rèn luyện cho các em học sinh thông qua trại hè truyền thống Thần Đồng, nhằm giúp các em có nhiều kiến thức về học tập, vui chơi giải trí.